Maričette Enslin

 
 Jan Heystack Enslin 
 
 Maričette Enslin 
birt: 14 OCT 1970
 
  Andries Daniel Petrusvan den Berg
  
  Willem Jan Jeremiasvan den Berg 
    
   Maria Magdalena Nel
  
 Susanna Johanna Catharinavan den Berg 
 
 Francina Aletta Minnaar 

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames


Johannes Antoni Erasmus


Johannes Antoni Erasmus


Willem Erasmus


Phillipus Erasmus


Andries Erasmus


Ria Erasmus

 
 Johannes Antoni Erasmus 


Maria Magdalena van den Berg
marr: 30 JUN 1956
birt: 2 JUL 1935

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames


Johannes Antoni Erasmus

 
 Johannes Antoni Erasmus 
 
 Johannes Antoni Erasmus 
birt:
 
  Andries Daniel Petrusvan den Berg
  
  Willem Jan Jeremiasvan den Berg 
    
   Maria Magdalena Nel
  
 Maria Magdalena van den Berg 
 
 Francina Aletta Minnaar 

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames


Willem Erasmus

 
 Johannes Antoni Erasmus 
 
 Willem Erasmus 
birt:
 
  Andries Daniel Petrusvan den Berg
  
  Willem Jan Jeremiasvan den Berg 
    
   Maria Magdalena Nel
  
 Maria Magdalena van den Berg 
 
 Francina Aletta Minnaar 

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames


Phillipus Erasmus

 
 Johannes Antoni Erasmus 
 
 Phillipus Erasmus 
birt:
 
  Andries Daniel Petrusvan den Berg
  
  Willem Jan Jeremiasvan den Berg 
    
   Maria Magdalena Nel
  
 Maria Magdalena van den Berg 
 
 Francina Aletta Minnaar 

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames


Andries Erasmus

 
 Johannes Antoni Erasmus 
 
 Andries Erasmus 
birt:
 
  Andries Daniel Petrusvan den Berg
  
  Willem Jan Jeremiasvan den Berg 
    
   Maria Magdalena Nel
  
 Maria Magdalena van den Berg 
 
 Francina Aletta Minnaar 

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames


Ria Erasmus

 
 Johannes Antoni Erasmus 
 
 Ria Erasmus 
birt:
 
  Andries Daniel Petrusvan den Berg
  
  Willem Jan Jeremiasvan den Berg 
    
   Maria Magdalena Nel
  
 Maria Magdalena van den Berg 
 
 Francina Aletta Minnaar 

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames


Andries Daniel Petrusvan den Berg


James van den Berg


Jacobus van den Berg

 
 Jacobus Coenraad van den Berg
 
 Andries Daniel Petrusvan den Berg 
   
  Susara Helena Susannavan Wyk
 
 Willem Jan Jeremiasvan den Berg 
   
   Louis Adriaan Nel
   
  Maria Magdalena Nel 
   
  Martha Maria HendrinaKok
 
 Andries Daniel Petrusvan den Berg 
birt: 26 SEP 1930


Rita _____
marr: 29 NOV 1953
plac: Standerton, Transvaal
 
 Francina Aletta Minnaar 

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames

Notes:

Later Professor at Pretoria University.


Rita _____


James van den Berg


Jacobus van den Berg

 
 Rita _____ 


Andries Daniel Petrusvan den Berg
marr: 29 NOV 1953
plac: Standerton, Transvaal
birt: 26 SEP 1930

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames


James van den Berg

 
 Andries Daniel Petrusvan den Berg
 
 Willem Jan Jeremiasvan den Berg 
   
  Maria Magdalena Nel
 
 Andries Daniel Petrusvan den Berg 
   
  Francina Aletta Minnaar 
 
 James van den Berg 
birt: 27 SEP 1955
 
 Rita _____ 

Home | Map | List of Individuals | List of Surnames